ICICI Bank BizCircle GlobalLinker
ICICI Bank BizCircle GlobalLinker
GlobalLinker
Back

Community

> Wirot Chanthae

Wirot Chanthae Chanthae

Wirot Chanthae Chanthae

กรรมการผู้จัดการ

ME PLANT เราดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าประปาดับเพลิงและระบบปรับอากาศและงานปรับปรุงอาคาร ประเภท โรงงาน อาคารสูงและโครงการหมู่บ้านจัดสรร

Bangkok, Thailand

เราเป็นบริษัท รับเหมางานระบบไฟฟ้าสุขาภิบาลและเครื่องกล ออกแบบและติดตั้ง มีทีมงานพร้อมมืออาชีพระดับวิศวกรควบคุม ไม่ว่าจะเป็นอาคาร โรงงาน

Connect with Wirot & many
other entrepreneurs like yourself

Already a member?

Sign In

Connect with Wirot & many
other entrepreneurs like yourself

Already a member?

Sign In

ICICI Bank BizCircle GlobalLinker - GET THE BIG BUSINESS ADVANTAGE

Visit mobile site